QA&QC

Sistem Rantaian Bekalan Global Bahan Mentah

● Kelulusan pemilihan pembekal yang ketat.

● Sistem pengesanan

Hasil dan Analisis Bahan Mentah

● Analisis Analisis bahan mentah 

● Periksa bahan cemar dengan ketat

Pembuatan

● Pemprosesan yang ketat di bawah ISO9001, HACCP

● Analisis dalam setiap peringkat pemprosesan

Pemeriksaan produk siap

● QA&QC akan menguji setiap kumpulan sebelum gudang.

● Menawarkan COA setiap kumpulan

● Kawalan kualiti berjaya

Pergudangan

● Gudang Produk

● Menyimpan barang di dalam bekas yang tertutup jauh dari kelembapan, cahaya, oksigen.